Der findes utrolig mange fugle i Peru. Faktisk findes en tredjedel af fuglearterne i verden i Peru. Dette svarer til omkring 2900 forskellige fuglearter. En af årsagerne til at der findes så mange forskellige fuglearter, er blandt andet de mange biotoper i Amazonas regnskov. En biotop er et område, som har nogle specifikke levevilkår, eksempelvis klima og jordbund. Når områderne er forskellige på den måde, skaber det også et rigere dyreliv, da forskellige arter af fugle, blandt andet lever i forskelligt klima. Det er ikke kun i Amazonas regnskov at der findes mange forskellige biotoper. I Peru findes også Andesbjergene, hvor temperaturerne er meget anderledes og køligere end i Amazonas, hvorfor dette også betyder andre biotoper og dermed andre fuglearter. Nedenfor er beskrevet fem forskellige og meget fascinerende fuglearter, der findes i Peru. Dog kan man sagtens komme til at se mange flere forskellige slags, på en rejse til landet.

Rød Klippehane

 • Kendetegn: Perus nationalfugl er den røde klippehane, som på engelsk kaldes for The Cock of the Rock. Nationalfuglen er sjælden og dens udseende er særpræget. Hannerne af denne fugl er røde og har en rød hanekam på toppen af hovedet og underkroppen er sort. Hunnerne er derimod oftere brunlige i farverne og der er ikke forskel i farverne på hoved og krop, men er mere ensfarvet. Derfor kan man godt se forskel på om det er en hun eller han. Den røde klippehane bliver omkring 32 cm. lang og vejer omkring 235 gram.
 • Levested: Den lever i Andesbjergene og opholder sig mest i fugtig skov tæt på vandløb.
 • Føde: Dens føde består primært af frugt fra buske og træer, men kan dog også spise insekter og mindre dyr. Desuden kan de også spise mindre frøer og reptiler, selvom dette er sjældent.
rød-klippehane

Andeskondoren

 • Kendetegn: Andeskondoren er en af de fuglearter man har mulighed for at opleve, når man rejser i Peru. Andeskondoren er verdens største rovfugl, hannen kan nemlig blive over en meter lang. Mere eksakt kan den blive op til 1,3 meter. Desuden kan dens vingefang blive mere end 3 meter langt, derudover kan den komme op og veje omkring 15 kg. Farverne på andeskondoren er sort og hvide. Dog er dens hals og hoved mere rødligt.
 • Levested: Andeskondoren foretrækker at leve i de høje bjerge.
 • Føde: Andeskondoren er en rovfugl. Føden den lever af er derfor ådsler som eksempelvis hjorte.
 • Andet: Noget specielt ved denne fugl, er også at den yngler i helt op til 5500 meter højde. Derfor vælger den også ofte nogle klippeafsatser som kan være svært tilgængelige. Når den yngler, er det kun ét enkelt æg den ligger. Derefter bruger den lang tid på at opfostre sin unge, hvilket betyder at den kun yngler hver andet år.
andeskondor

Sula Variegata

 • Kendetegn: Sula Variegata er en peruviansk sule, hvilket er en stor havfugl. Der findes flere typer af suler, hvor nogle har blålige fødder. Dette er dog forskelligt fra den peruvianske sule som er brun og hvid,  og mere grålige end blålige ben. Længden på den peruvianske sule kan blive omkring 71 til 76 cm. lang.
 • Levested: Denne fugl yngler og lever i områder omkring det nordlige Peru og ved strækningen ned mod det centrale Chile.
 • Føde: Den peruviske sule lever af fisk og kan spise mange forskellige slags. Her kan blandt andet nævnes sardiner og makrel.
 • Andet: Den peruvianske sule er desuden en meget udbredt havfugl og i midten af det 20.århundrede nåede populationen af havfuglen 3 millioner. Dette er et godt tegn, da der tidligere har været tilbagegang i bestanddelen af denne fugl. Sula Variegata yngler i perioden fra september til marts. Afhængig af, hvor meget mad der er, kan sulen godt yngle op til to gange på samme år.
peruviansk-sule

Humboldtpingvinen

 • Kendetegn: Denne pingvinart er hvad man kalder for en tropisk pingvin. Det særlige ved denne type af pingviner, er at de alle har et individuelt mønster af prikker på brystet. Desuden beskytter dens fjerdragt mod vand. Derfor er humboldtpingvinen nødsaget til at blive på land, i de perioder hvor den fælder og er ved at skifte fjerdragt. Pingvinerne bliver op til omkring 67-72 cm. høje og vejer omkring 4-5 kg. Der er ikke stor forskel på hannerne og hunnerne af denne type pingvin. Den eneste forskel er at hannen er en lille smule større end hunnen.
 • Levested: Humboldtpingvinen er en pingvinart som lever i Peru ved den Sydamerikanske vestkyst
 • Føde: Føden for humboldtpingvinen er typisk små fisk, blæksprutter og krebsdyr, som den fanger i havet.
 • Andet: Når pingvinen skal spise fiskene, skal de altid sluges med hovedet først, da fisken ellers kan sætte sig fast i pingvinens spiserør, på grund af gælder og finner.
humboldtpingvin

Pelikan

 • Kendetegn: Denne type pelikan er mørk i farverne og har desuden en hvid stribe fra brystet og op til toppen af hovedet. Desuden ses det som en underart af den brune pelikan, selvom den er større end den brune pelikan. Den peruvianske pelikan kommer op og vejer omkring 7 kg.
 • Levested: Der findes flere forskellige typer af pelikaner og én af disse lever i Peru. Den peruvianske pelikan lever på vestkysten af Sydamerika.
 • Føde: Føden for denne fugl er fisk, som den fanger i havet.
 • Andet: Yngleperioden for den peruvianske pelikan er fra september til marts, hvilket er det samme som den peruvianske sule. Typisk ligger den tre æg, som bliver udklækket i løbet af fire til fem uger. Desuden kan man let komme til at se pelikanen fra kysten, da den ofte flyver hen over havet tæt på kysten.
pelikan