Peru er et land fyldt med historiske monumenter og klenodier. Dette skyldes først og fremmest de mange befolkningsgrupper, der har sat sit præg på landet. Spaniernes indvandring af landet har medbragt mange kulturelle træk i landet og ikke mindst sproget, der tales i hele Peru. Inkariget blev i daglig tale kaldet Tawantinsuyu. Tawantinsuyu bestod af fire store regioner. Hjørnerne af de 4 regioner, mødtes i Cuzco, som var centrum for riget. I Peru er inkaerne et folk, der flere hundrede år før spaniernes indvandring har domineret landet. Inkaerne har givet Peru mange varemærker og efterladt sig store fæstninger og bygninger, der i dag er landets største seværdigheder. Inkaerne er en indianergruppe af indfødte sydamerikanere, der fra Cuzco-området erobrede det meste af det vestlige Sydamerika i 1400-tallet. Deres rige strækkede sig helt fra Chile i syd til Colombia i nord. Inkaerne havde ikke noget skriftsprog, så viden omkring dem bygger for det første på arkæologiske levn og ellers på beretninger om riget, som er blevet skrevet ned efter den spanske erobring.

Inkaernes erobring

I 1200-tallet var der i Andesområdet flere små høvdingestammer, hvoraf Inkariget var en af dem. Der er beskrevet 13-14 forskellige inkahøvdinger i spaniernes beretninger, hvoraf Viracocha Inka, Pachacuti, Tupac Inka Yupanqui, Huayna Capac og halvbrødrene Huascar og Atahualpa, er historisk kendte. Inkaerne omfattede herskeren og hans enorme familie med omkring 40.000 medlemmer i rigets sidste tid. Resten af folket var undertvunget. Inkaerne begyndte deres invadering i 1400-tallet, hvor de langsomt ekspanderede til området mellem Cuzco og Titicacasøen. Under herskeren Tupac Inka fortsatte erobringen udvidet til Quito i det nuværende Ecuador. I løbet af Tupacs egen regeringsperiode 1471-93 blev områderne mod syd i det nuværende Bolivia, Argentina og Chile samt de resterende dele vest for Cuzco og Titicaca en del af Inkariget.

Inka erobring

Inkaernes styringssystem

Med Cuzco som centrum, regerede Tupac sit rige med hård hånd, men som enehersker kan du naturligvis ikke styre 40.000 mennesker alene. De 4 regioner blev derfor styret af guvernører og provinsguvernører. Herunder fandtes embedsmænd, der atter havde mænd under sig, således forgrenede netværket sig ud til de fjerne ender af Inkariget og videre ned til de lavest rangerede. Inkariget var yderst hierarkisk opdelt og de med lavest rangering kunne ofte have 100 mænd under sig. Deres vigtigste opgave var at sikre orden og ro blandt de undertvungne befolkninger ved hjælp af militærmagt. Langs vejnettet blev der opført kontrolstationer og administrationscentre, hvor der i tilknytning hertil lå statslagre for at opbevare afgrøder og andre produkter.

inka

Inkarigets fald

Erobringerne stoppede efter at efterfølgeren af Tupac, Huyana Capac, indtog det nordlige Peru samt udvidede riget i Equador. Inkaerne regerede, indtil spanierne under Francisco Pizarro erobrede hele Tawantinsuyu. En stor grund til, det lykkedes var, at der var indbyrdes splittelse i Inkariget mellem halvbrødrene Huascar og Atahualpa, der var styrede henholdsvis Cuzco og Quito. Derudover havde inkaerne også en ulempe, da de med slynger, køller, lanser og skjolde var oppe imod geværer og heste. Efter inkarigets fald oprettede man en såkaldt neo-inkastat øst for Machu Picchu. Staten blev opløst, da den sidste inka, Tupac Amaru, blev henrettet i 1572.

den_hellige_dal

Inkaerne som landmænd

Inkariget er kendt for at dyrke jorden og leve af de afgrøder jorden kunne berige befolkningen med. Mange steder i Peru ses, hvordan inkaerne anlagte flade vandrette terrasser på stejle bjergsider for at vinde mere jordplads. Terrasserne kan bl.a. ses i området omkring Cuzco samt krateret ved Colca Canyon. Ved disse Terrasser dyrkede inkaerne bl.a. kartofler, majs og bønner. Der blev på markerne også holdt lamaer og marsvin. Inkaerne brugte lamauld til at væve beklædningsgenstande – en væveteknik der stadig ses brugt flere steder i Andesområdet i dag. I Tawantinsuyu forsøgte man at ensrette administrationen, således at al produktionen blev ligeligt fordelt mellem 3 respektive dele. Denne deling blev betragtet som en form for skattesystem, hvor inkaen (staten), præsteskabet og den lokale befolkning delte afgrøderne.

cuzco inka

Inkaerne og deres religion

Inkaerne havde flere myter om jorden oprindelse. Fællesnævner i fortællingerne er inkaernes kærlighed og respekt over for naturen. Inkaerne troede på den hellige kraft der eksisterede i universet, og dermed også solen, månen, stjernerne, jorden, bjergtoppe og søer. Bjergene var guddommelige idet, de blev betragtet som formidlere mellem jord og himmel. Månen blev betragtet som den kvindelige modpol til solguden, Intis, med stjernerne som deres børn, og mælkevejen som en flod gennem himmelstrøget. Den øverste skaberguddom var guden Viracocha, og Pachamama, Moder Jord, som var knyttet til landbruget. Lyn- og tordenguden blev betragtet som tjener og budbringer til Intis, og blev tilbedt når regnen udeblev. Fælles for myterne er også, at de retfærdiggør, hvorfor inkaerne havde deres magtposition i Cuzco, og hvorfor denne endte som inkaernes hovedstad.

Intis_Solgud

Den mest gængse oprindelsesmyte fortæller om Manco Capac, den mystiske grundlægger af inkariget. Manco Capac drog af sted med sine tre brødre og fire søstre fra en ø i Titicacasøen. Kun Manco Capac og en enkelt søster, overlevede den lange og besværlige rejse. Søsteren var Manco Capacs hustru, og med sig på rejsen havde de en guldstav. Da de nåede Cuzco, forsvandt guldstaven ned i jorden: Det var et tegn fra solguden Intis på, at de – hans søn og datter – skulle slå sig ned her. Også de senere inkaherskere blev betragtet som sønner af Solen og var derfor guddommelige.

 

 

Monumenter fra Inkariget

Machu Picchu

Colca Canyon